100% BUN

Schimbarea actualei clase politice, care a fost preocupată doar de succedarea la putere a partidelor. Ea a reușit să se compromită total, profitând cu prisosinţă de mijloacele democratice oferite de statul de drept

Transformarea României într-un stat modern european, aliniat la civilizaţia occidentală, prin politici publice pragmatice, orientate spre beneficiul cetăţeanului

O politica demografică – prin asigurarea calităţii și îmbunătăţirii nivelului de trai al întregii populaţii

Menţinerea României pe o linie echilibrată în politica externă, care să asigure pacea la nivel regional, european și mondial

Întărirea respectului pentru interesul naţional și eliminarea oricăror tentative de atragere a României în acţiuni care i-ar pune în pericol independenţa, suveranitatea și integritatea

Scop

Libertatea

Dezvoltarea rapidă a ţării prin sprijinirea capitalului autohton și aplicarea unor politici economice reale, bazate pe principiile economiei sociale de piaţă

Statul de drept

Susţinerea și apărarea valorilor naţionale prin unitatea, coeziunea şi solidaritatea cetăţenilor români, puse în slujba interesului naţional

Solidaritatea socială

Redeșteptarea demnităţii, ca o calitate importantă a comportamentului membrilor societăţii românești.

Din programul politic al Partidului Blocului Unităţii Naţionale

Democraţie

Democraţia trebuie să prevaleze în toate domeniile vieţii pentru a permite cetăţenilor să decidă. Democraţia nu poate fi decât pluralistă, transparentă şi cu adevărat reprezentativă. Democraţia adevărată nu înseamnă doar dreptul cetăţenilor de a vota o dată la patru ani, ci obligaţia aleşilor de a reprezenta pe tot parcursul mandatului dorinţele cetăţenilor. Blocul Unităţii Naţionale va promova responsabilizarea clasei politice prin întărirea controlului cetăţenilor asupra aleşilor lor.

Inlăturarea corupţiei din instituţiile publice

Întărirea instituţiilor statului este o prioritate naţională. Atât instituţiile publice locale, judeţene şi naţionale administrează bunurile publice în interesul comun. Buna guvernare înseamnă instituţii puternice de unde să dispară corupţia şi care să acţioneze pentru binele general.

Locuri de muncă

Creşterea numărului locurilor de muncă este de asemenea o prioritate naţională. Este garanţia bunăstării populaţiei şi a păcii sociale. O economie nu se poate dezvolta dacă peste 3 milioane de tineri muncesc în străinătate, aducând plus valoarea muncii lor altor economii. Locuri de muncă mai multe şi mai bine plătite prin dezvoltarea industriei şi a sectoarelor economice de vârf este sloganul economic al partidului.

Economia socială de piaţă reprezintă modelul economic aplicat în țări avansate economic şi care a condus la rezultate considerabile în dezvoltare și creșterea nivelului de trai. Are la bază respectul faţă de proprietate şi principiul răspunderii sociale a antreprenorilor fiind economie liberă de piaţă, dar orientată și spre comunitate.

Protecția mediului. Blocul Unităţii Naţionale se declară militant în sfera ecologiei şi protecţiei mediului, considerând că natura este bunul cel mai de preţ pe care trebuie să îl lăsăm nealterat copiilor noştri. Niciun fel de dezvoltare economică nu se poate baza pe distrugerea şi risipirea resurselor.

Egalitatea de sex, religie, naţie. În tradiţia modernităţii de centru-stânga, Blocul Unităţii Naţionale va promova principiile egalităţii de sex, religie, naţie considerând că discriminarea este o înjosire la adresa umanităţii.

Valorile naţionale, tradiţiile şi cultura poporului român.Astfel se vor promova valorile autentice, personalităţile române şi meritele lor, adevărata istorie a neamului român aşa cum a fost scrisă ea de înaintaşii noştri. Valorile naţionale reprezintă fundaţia pe care vom construi acţiunea noastră politică.

Recâștigarea demnității naționale. Blocul Unităţii Naţionale va acționa pentru recâştigarea demnitătii pierdute. Drumul european şi euro-atlantic al ţării noastre presupune respect şi preţuire din partea partenerilor, nicidecum statutul de ţară de mâna a doua.

Asigurarea unui climat antiinfracţional şi anticorupţie. Blocul Unităţii Naţionale susţine necesitatea elaborării unui model de integritate publică exprimat prin preveri legale şi proceduri de aplicare, care să asigure reuşita luptei anticorupţie, pentru apărarea drepturilor, libertaţilor şi intereselor legale ale cetăţenilor şi a valorilor naţionale ale României.

Apărarea securităţii naţionale. Blocul Unităţii Naţionale se pronunţă şi sprijină elaborarea unei noi strategii naţionale de apărare a României, având în vedere degradarea securitaţii din unele regiuni învecinate ale României, din Europa şi din lume. Blocul Unităţii Naţionale va acţiona pentru apărarea valorilor fundamentale ale naţiunii române, ale independenţei, integrităţii şi suveranităţii României.

Mai multe

  • Adresa

    Str. Maior Av. Ştefan Sănătescu nr.43, Bucuresti

  • Email

    office@partidulbun.ro

Alături de noi